بایسته های جنبش نرم افزاری
44 بازدید
محل نشر: همایش معاونت پژوهش حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی